MENÜ

MÍVES MŰVÉSZEK
Ahol érték a kétkezű alkotás!

Aki jól igazítja a gúnyát – Fülöp Noémi viselet készítő

 

 

Ahhoz, hogy valaki jól meg tudja formálni a régi paraszti vagy nép viseleteket, vagy tanulni kell nem kevés néprajzot, vagy szerencsés esetben testközelből találkozhat vele. Fülöp Noémi olyan körülmények között nevelődött, ahol személyesen élhette át a paraszti világ életét és ezáltal az akkori öltözködési szokásokkal szemtől szemben találkozhatott.

Ahogy fogalmazott, eredeti paraszti nagyszülőkkel rendelkezett. A falusi-mezőgazdasági életforma minden momentumát személyesen, egyre cseperedő kisgyerekként élhette meg. Ám nem is azt tartja a legnagyobb nyereségének a gyerekkori vidéken töltött időszaknak, hogy látott disznóvágást, hogy lovas szekéren utazhatott, vagy a friss tejnek tarthatta a vödröt a fejőasszony mellett. Inkább abban látja jelenlegi munkájára a legpozitívabb hatást, hogy a hagyományos viseletek hogyanját és miértjét a saját életén keresztül tudta megtapasztalni. Láthatta milyen ruházatot öltenek magukra a falusiak ha  piacra, templomba vagy ünnepségre mentek. Megismerte, hogy mibe illik felöltöznie egy családfőnek, egy asszonynak, a kisfiúnak vagy egy fiatal lánynak. A viseletek és a szokások közötti összefüggés szépen elraktározódott benne, amit most évtizedekkel később viselet készítőként hasznosítani tud. Közben természetesen folyamatosan rakódtak le benne az ehhez szükséges technikai tudás alapkövei is. Már kisóvodásként értett a hímzéshez, általános iskolában maga kötötte mellénnyel büszkélkedhetett, felsőbb iskolában pedig már az osztálytársakat is ellátta a saját készítésű ruhadarabjaival. Mire a felnőtt élet küszöbére érkezett technikailag és szellemileg is éretté vált arra, hogy nagyszabású terveket valósítson meg.

1984-től datálódik az igazi munka, amikor már megrendelésekre is elkezdett dolgozni. Felsorolni is hosszadalmas milyen sokféle viseletet készített el teljes folyamatában a tervezéstől a varrásig. Csak néhányat emelnék ki: ingek, kötények, díszmagyarok, dolmányok, lovas nadrágok, huszár viseletek. Nőknek, lányoknak korhű kiegészítőkkel is készült, úgymint szütyők, kistáskák. Leginkább a hagyományőrző csoportokból kerülnek ki a megrendelők: asszonykórus, huszárbandérium, baranta és íjász csoport. Illetve még az a vékony réteg keresi a ruháit, akik hozzá hasonlóan a hagyományok és az ősi világ szellemiségében élnek. Noémi izzig-vérig ennek az eltűnőben lévő múlt idéző szellemiségnek rendeli alá magát, mint mondja, már-már betegesen. Próbálja azt az életet és felfogást képviselni, ami évtizedekkel ezelőtt mindennapos volt. Ám a mai világban, ahol már nem ezek az elvek a mérvadóan, az ő szemlélete általában meg nem értést vált ki. Ennek ellenére a tizenévesen eltervezett útról nem szándékozik letérni. A terve volt, hogy falun fog élni, állattartással foglalkozni, és minél inkább megtartani a régies életformát. Ezt nagyszékelyi otthonában teljes egészében meg tudta valósítani, hiszen van kert, állatok kisebbek és nagyobbak egyaránt, kerti tűzhely, kerti tusoló és mi sem természetesebb, a maga által készített ruhákban jár. A családalapításban is a régiek elvét kívánták megvalósítani a párjával, hat gyermeket hozott a világra.

Leszögezhető, hogy kellőképpen alázatosan és elszántan őrzi a hagyományokat, mind életvitelében, mind a munkájában, mégis a szakma nem hordja ezüsttálcán. Annak ellenére, hogy egyre inkább az egyszerűbb varrással és anyaghasználattal, illetve a kevesebb munkaigényességgel bíró népi viselet hódítanakak, nem óhajt a saját stílusán változtatni. Filozófiájában is az egyediséget tartja a legfontosabb kritériumnak életvitelre és külső megjelenésre egyaránt. Szeretne még sokat és sokaknak ruhát varrni, de az ehhez szükséges motiváció már elveszőben van: magyarul az igény és az anyagi forrás is szűkössé vált. Természetesen most már ő is megérzi, hogy más szelek fújnak, mint amikor majd’ 30 évvel ezelőtt nekivágott az útjának. Viszont az a tudás, tapasztalat, szorgalom és nem utolsó sorban, a belefektetett munka, képtelenné teszi arra, hogy egyszerűen hátat fordítson jelenlegi szakmájának. Röviden összefoglalva, alkotni szeret, amit semmilyen más divatos vagy keresett szakma kedvéért nem hajlandó elhagyni. 

 

A készítő weboldala:

https://www.facebook.com/kaltes.hagyomanyorzoruhak?fref=ts

 

 

Asztali nézet